YouTube

Interneta veikala DOD-TEC.lv lietošanas noteikumi

 1. Interneta veikala www.DOD-TEC.lv lietošanas noteikumi ir uzskatāmi par distances līguma būtiskajiem noteikumiem Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) 10.panta izpratnē.

 2. Lūdzam neveikt reģistrāciju un neiegādājieties preces vai pakalpojumus interneta veikalā www.DOD-TEC.lv, ja radušās neskaidrības par interneta veikala lietošanas noteikumiem.

 3. Neskaidrību gadījumā, lūdzam sazinieties ar mums: askme@dod-tec.lv, pirms reģistrējaties vai veicat preces pasūtījumu.

 4. Distances līgums stājas spēkā un uzskatāms par noslēgtu brīdī, kad persona atver vai reģistrējas/ielogojas interneta vietnē www.DOD-TEC.lv.

 5. Preču piegādātājs ir SIA „Infinitas”, reģ.nr. 40103330966, juridiskā adrese: Avotu iela 17, Rīga, LV-1011, e-pasta adrese: askme@dod-tec.lv.

 6. Patērētājs – rīcības spējīga fiziska persona, kura reģistrējusies www.DOD-TEC.lv vai izmantojot www.DOD-TEC.lv sniegtās iespējas, izdarījusi preces pirkumu, vai persona, kurai ir tās likumīgā pārstāvja piekrišana par www.DOD-TEC.lv lietošanai.

 7. Patērētājs garantē savu www.DOD-TEC.lv ievadītu personas datu patiesumu, kā arī visu sniegto ziņu patiesumu komunicējot ar Preču piegādātāju.

 8. Visas preču cenas ir norādītas, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli 21%. Piedāvātās cenas ir spēkā laika posmā, kas norādīts iegādājoties preci.

 9. Piegādes pakalpojuma izmaksas nav iekļautas norādītajā preces cenā.

 10. Veicot pasūtījumu par preces iegādi, nepieciešams norādīt e-pasta adresi, lai Patērētājam varētu nosūtīt pirkuma īpašos nosacījumus, rēķinu-pavadzīmi u. c. dokumentāciju, kas ir uzskatāma par distances līguma neatņemamu sastāvdaļu.

 11. Ērtību labad www.DOD-TEC.lv interneta veikalam var piekļūt izmantojot draugiem.lv, kolosali.lvgudriem.lv pasi un Facebook Connect.

 12. Pirmo reizi autorizējoties www.DOD-TEC.lv, Patērētājs piekrīt saņemt automātiski sūtītos www.DOD-TEC.lv jaunumus uz Patērētāja norādīto e-pastu. Patērētājs var atteikties no jaunumu saņemšanas, izmantojot katrā jaunumu vēstulē piedāvāto atteikšanās iespēju.

 13. Reģistrējoties www.DOD-TEC.lv Patērētājs nepārprotami dod piekrišanu Uzņēmumam savu personīgo datu apstrādes veikšanai (ievākšanai, uzglabāšanai, reģistrācijai, ievadīšanai, nodošanai, pārraidīšanai u.c.) ar mērķi nodrošināt iepirkšanās pakalpojumus www.DOD-TEC.lv interneta veikalā.

 14. Informācija par Patērētāja atteikuma tiesību pieejama šeit:

 15. Pretenzijas par preces kvalitāti tiek risinātas saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma normām un Latvijas Republikas Ministru kabineta 01.08.2006. noteikumiem Nr.631 „Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms Patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu”.